Friday, 16 January 2015

参峇啦啦

Share by Wendy Wendy Woon
材料:
啦啦                  380g(稍微冲洗)
蒜茸                  1大匙 
自搅虾米辣椒    3大汤匙
调味料:
清水       2-3大汤匙 
海盐       半茶匙
幼糖       1茶匙
辣椒酱和番茄酱(各1大汤匙)

做法:
1)煮滚一锅热水,倒入啦啦,用大汤匙搅一搅至啦啦稍微开壳(这时可以看到水是灰黑的,而且还有还多细黑沙),捞出,冲洗干净。
2) 烧热少许油,爆香蒜茸,加入虾米辣椒,炒至香。
3) 倒入啦啦和调味料,不停翻炒片刻即可。


*备注:啦啦无需烫太熟,不然会影响口感哦!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...