Thursday, 15 January 2015

香脆辣花生米

Share by Cheryl Yew
材料A
连皮花生     250g
普通面粉     50g (过筛)
粘米粉        50g (过筛)

材料B
鸡蛋        1粒
辣椒粉     6茶匙
蒜头        5瓣(剁碎)
小葱头     5粒(剁碎)
白糖        6汤匙
鸡精粉    ½茶匙
盐           ½茶匙

做法:
1. 把B料全部混合至糖和盐充分溶解。
2. 把花生放入B,浸泡10分钟。
3. 用中火热油。
4. 把花生从浸料中取出放入粉堆里,然后取出,摇晃去掉多余的粉。
5. 把沾粉的花生炸至金黄色。
6. 放在纸巾上吸干油后收入密封的罐子里。

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...